Flag

Sikkerhets- og baderegler

Som vår gjest ønsker vi at du og andre gjester skal føle størst mulig sikkerhet og trivsel. Vårt motto er god stemning. For å oppnå dette må alle gjester ved Nordnes Sjøbad følge noen felles regler.

All bading foregår på eget ansvar.

Slå alarm til en badevert/lifeguard dersom du oppdager personer som trenger hjelp.

nordnes-bildebank-003
BARN UNDER 12 ÅR OG PERSONER SOM IKKE KAN SVØMME

BARN UNDER 12 ÅR OG PERSONER SOM IKKE KAN SVØMME

 • Du må være minst 12 år og svømmedyktig for å gå alene på Nordnes Sjøbad.
 • Barn under 12 år må ha følge med en person på minst 18 år som er svømmedyktig.
 • Barn under 10 år må ha følge med svømmedyktig person på minst 18 år eller eldre som bader sammen med barnet.
 • Sjøbading. Det er forbudt for ikke-svømmedyktige uansett alder å oppholde seg alene i sjøen. Vester kan lånes av oss som en ekstra sikkerhet, men skal kun brukes alene av personer som kan svømme. Husk at vanntemperatur, strømmer og bølger forringer din svømmedyktighet. Det er 13 til 40 meter dypt utenfor Nordnes Sjøbad. Ikke svøm utenfor lensene!
 • En svømmedyktig voksen (over 18 år) kan maksimalt ha med seg 3 barn under 12 år (eller 3 andre som ikke er svømmedyktige). Den svømmedyktige voksne må til enhver tid være sammen med og ha samlet kontroll på de ikke svømmedyktige han/hun har med seg.
 • Hva vil det si å være svømmedyktig? Se definisjon under.
FØR BADING

FØR BADING I BASSENGENE

Gjelder ikke sjøbading

 • Før du bader, må hele kroppen og håret vaskes med såpe. Badetøyet skal være rent og tas på etter kroppsvasken. Det er ikke tillatt å bade med undertøy.
 • Bleiebarn skal benytte badebleie ved bading på Nordnes Sjøbad.
 • Badegjester som av religiøse eller kulturelle årsaker ønsker å bade i heldekkende tøy, må vaske hele kroppen inkludert håret, og iføre seg rent tøy som dusjes før de inntar svømmehallen.
SIKKERHET FOR SKOLER OG VANNSPORTKLUBBER

SIKKERHET FOR SKOLER OG VANNSPORTKLUBBER

 • For skoleklasser som har svømmeundervisning så er rektor ansvarlig for at nok personell er med barna i henhold til retningslinjene til utdanningsdirektoratet og at dette personellet er tilstrekkelig opplært i livredning i vann.
 • For vannsportklubber så er klubbledelsen ansvarlig for sikkerheten til deltakerne/utøverne, og at trenerne som leder treningen og kursene er mange nok og er opplært i livredning i vann.
 • Har du spørsmål om reglene, kontakt badevertene eller teamleder.
ANSVAR, RUS OG FOTOGRAFERING

ANSVAR, RUS OG FOTOGRAFERING

 • All bading foregår på eget ansvar. Slå alarm til badevertene dersom du oppdager personer som trenger hjelp.
 • Alle som oppholder seg på Nordnes Sjøbad må rette seg etter badevertenes anvisninger.
 • Rusede eller støyende personer, samt personer med åpne sår bortvises.
 • Alle typer fotoapparater og mobiltelefoner er forbudt i dusj- og garderobeområdet. Det kan tas bilder inne på Nordnes Sjøbad, men kontakt badevertene før du gjør dette.

DIVERSE

 • Personlig hygiene som barbering, negleklipping o.l. skal ikke forekomme i garderobeområdet.
 • Røyking, grilling og bruk av åpen ild er forbudt på Nordnes Sjøbad, både for ikke å plage andre med lukt og for å forhindre brann.
 • Ta godt vare på dine eiendeler. Nordnes Sjøbad er ikke ansvarlig for bortkomne gjenstander. Gjenglemte klær tas vare på inntil fire uker, og blir så gitt til veldedige organisasjoner. Øvrig verdifullt hittegods blir lagt i resepsjonen. Etter ca. 1. mnd. blir hittegods levert til politiet.
 • Overtredelse av reglene kan medføre bortvisning.

VED BADING, SVØMMING, SKLIER, HOPPING OG STUPING

 • Ikke løp i dusj- og bassengområder. Små barn anbefales å bruke badesokker.
 • Du må aldri trekke noen under vann eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget.
 • Stuping og hopping skal ikke forekomme i bassengene pga grunne basseng. Ved hopping og stuping i sjøen, pass på at ingen svømmer under deg. Du er ansvarlig for å ikke hoppe/stupe på noen.
 • Gjenstander (som for eksempel glass, nåler, plaster, vatt og tyggegummi) som kan medføre skade på personer og anlegg, må ikke tas med inn i anlegget. Det gjelder f. eks svømmebriller og dykkermasker med glass, det må være i plastmateriale.
 • Snorkel og store badeleker kan ikke brukes i bassengene. Snorkel kan benyttes ved svømmetrening og ved sjøbading. Badeleker kan benyttes ved sjøbading.

(Ref: Svømmeforbundet og kompetansemål for svømmeundervisningen i skolen – U.dir 2015) « Vera svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppa og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg) så svømme 100 meter på rygg og ta seg på land».

På vegne av Nordnes Sjøbad, Mai 2018.

Håkon A. Egeberg Johansen Daglig leder

Håkon daglig leder på Nordnes Sjøbad.jpg

Nordnes Sjøbad akkurat nå

Vis alle